e-MOC-je

999.00 

„eMOCje” to 8 spotkań z Riyą, na temat tego jak z najtrudniejszych emocji stworzyć własną drogę do MOCY.

Wszystkie spotkania zostaną nagrane i pozostaną do odtworzenia na zamkniętej grupie na Facebooku do grudnia 2022.

Kategoria: